Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apylinkės teismas
lt
En

Mokesčiai ir baudos

Informacija atnaujinta 2022-04-08 11:08:00

Administracinių nusižengimų baudos  

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas - 188659752

Surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300

Bankas Swedbank, banko kodas 73000

Įmokos kodas 1001

Bauda turi būti sumokėta per 40 dienų. Jei visos teismo skirtos baudos sumokėti negalite, turite teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo. Laiku nesumokėjus baudos ir nepaprašius mokėjimo išdėstyti dalimis, gresia papildomos išlaidos už priverstinį baudos išieškojimą. Jei antstolis vykdys priverstinį baudos išieškojimą, teks sumokėti ne tik baudą, bet ir atlyginti antstolio vykdymo išlaidas.

 

Baudos baudžiamosiose bylose

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas - 188659752

Surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300

Bankas Swedbank, banko kodas 73000

Įmokos kodas 6801

Banko kvitą ar internetinio pavedimo kopiją privalote pateikti teismo raštinei per apskundimui skirtą terminą.

 

Įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimo asmenų fondą

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

Surenkamoji sąskaita LT88 4010 0510 0467 0332

Luminor Bank

Banko kvitą ar internetinio pavedimo kopiją privalote pateikti teismo raštinei per nuosprendyje nurodytą terminą.

 

Antrinė teisinė pagalba

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Juridinio asmens kodas - 188659752

Surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300

Bankas Swedbank, banko kodas 73000

Įmokos kodas 5630

Banko kvitą ar internetinio pavedimo kopiją privalote pateikti teismo raštinei per apskundimui skirtą terminą.

Civiliniame procese teisėsaugos institucijų skirtos baudos – įmokos kodas 6800.

 

 Žyminio mokesčio mokėjimas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Juridinio asmens kodas - 188659752
Surenkamoji sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300
Bankas Swedbank, banko kodas 73000
Įmokos kodas 5660

 

Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Juridinio asmens kodas - 188659752
Surenkamoji sąskaita LT 24 7300 0101 1239 4300
Bankas Swedbank, banko kodas 73000
Įmokos kodas 5662

Avanso mokėjimas byloje už paskirtą ekspertizę ar mokestis už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą

Pavedimai mokami į Panevėžio apylinkės teismo sąskaitą:

Bankas Swedbank, LT86 7300 0100 0238 4514, banko kodas 73000,

Gavėjo pavadinimas: Panevėžio apylinkės teismas, mokėjimo paskirtis: „už ekspertizę“, „įmoka už laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą“.

 

Kelionės išlaidų kompensavimas

Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams kelionės išlaidos kompensuojamos pateikus tokius dokumentus:

  • išlaidas patyrusio asmens prašymą;
  • kelionės bilietas arba degalų įsigijimo dokumentas,
  • transporto priemonės registracijos liudijimo kopija,
  • kiti kelionės išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

Išsamiau: Liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams, specialistams ir vertėjams, dalyvaujantiems teismo procese Panevėžio apylinkės teisme, išlaidų kompensavimo tvarka 

Dokumentų kopijų įkainiai

Administracinių nusižengimų, baudžiamųjų ir civilinių bylų medžiagos kopijų įkainių dydis nustatytas vadovaujantis Ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose esančių baudžiamųjų bylų ir jose esančių dokumentų kopijų, teismuose esančių administracinių, civilinių bylų ir jose esančių dokumentų kopijų įkainių nustatymo ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1368 (su vėlesniais pakeitimais):

už vieną A5 formato lapo kopiją            –   0,04 euro;

už vieną A4 formato lapo kopiją            –   0,07 euro;

už vieną A3 formato lapo kopiją            –   0,14 euro;

už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją,

įrašytą į kompiuterinę laikmeną,             –   0,07 euro ir kompiuterinės laikmenos kaina;

už vieną nuskaitytą A4 formato lapo kopiją,

perduotą elektroniniu paštu,                   –   0,07 euro.

  • Garso įrašų kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.
  • Bylos medžiagos kopijas darant sava įranga (kopijuojant, fotografuojant ir panašiai) mokestis už bylos kopijų darymą nemokamas.
  • Elektroninio dokumento (įskaitant elektroninę bylą) kopijos parengimo išlaidos lygios atitinkamos laikmenos kainai, kuri nustatoma pagal laikmenos įsigijimo dokumentus.
  • Mokestis už bylos medžiagos kopijų darymą pervedamas į Panevėžio apylinkės teismo atsiskaitomąją sąskaitą: bankas Swedbank, LT86 7300 0100 0238 4417, banko kodas 73000.