Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apylinkės teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka

Informacija atnaujinta 2020-06-19 09:42:10

Teismo darbas valstybės lygio ekstremalios situacijos laikotrapiu

Nuo birželio 17 dienos iki liepos 16 d., šalyje atšaukus karantiną ir paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją, Panevėžio apylinkės teismas pradės dirbti įprasta tvarka, tačiau bus numatytos saugumo priemonės.
Teismo patalpose besilankantiems asmenims rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, laikytis ne mažesnio nei 1 m atstumo tarp lankytojų, įėjus į patalpas dezinfekuoti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo.
Užtikrinant visų saugumą ir sveikatą teisme prašoma nesilankyti karščiuojantiems ir/ar peršalimui būdingus simptomus jaučiantiems asmenims.
Teismo posėdžiai organizuojami teismo posėdžių salėse arba nuotoliniu būdu. Teismo patalpos tarp posėdžių vėdinamos ir dezinfekuojamos, daroma ne trumpesnė nei 20 min. pertrauka.

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS
Priedas: Pažyma apie priimtus dokumentus
Patvirtintos teismo pirmininko 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. TV - 59.

SUSIPAŽINIMO SU BYLŲ MEDŽIAGA IR KOPIJŲ DARYMO PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS
Priedas: Prašymas dėl susipažinimo su bylos medžiaga ir kopijų darymo
Patvirtintos teismo pirmininko 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. TV - 113 
(Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. TV – 25 redakcija).

TECHNINIŲ PRIEMONIŲ PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISME NAUDOJIMO TEISMO SPRENDIMO SKELBIMO METU TVARKOS APRAŠAS
1 priedas: Prašymas leisti techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimo skelbimą
2 priedas: Prašymas leisti techninių priemonių panaudojimo rezultatus naudoti kitiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, būdais ir sąlygomis
Patvirtintas teismo pirmininko 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. TV - 160.

------------------------------------------------------

Asmenų aptarnavimas „Trijų langelių“ principu Panevėžio rūmuose

Prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami trijose darbo vietose teismo I a. fojė.

Pirmasis langelis „Dokumentų išdavimas“: priima asmenų žodinius ir rašytinius prašymus, teikia informaciją asmenims rūpimais klausimais, aptarnauja asmenis telefonu, išduoda teismo procesinius dokumentus, išnagrinėtus teisme civilinio proceso, baudžiamojo proceso tvarka, priima įrodymus, patvirtinančius teismo priteistų proceso išlaidų, kitų piniginių sumų sumokėjimą neįsiteisėjus teismo procesiniams dokumentams, priima proceso dalyvių ir ne proceso dalyvių prašymus dėl susipažinimo su bylų medžiaga, išduoda bylas susipažinti ir atlieka susipažinimo su bylomis priežiūrą, registruoja teismo proceso dalyvių pateikiamus ir gautus paštu ar elektroniniu būdu dokumentus, prašymus, skundus apeliacinės instancijos teismui išnagrinėtose ir neišnagrinėtose baudžiamose, administracinių nusižengimų bylose, teikimuose.

Antrasis langelis „Pareiškimų priėmimas“: priima dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar atsiųstus paštu, nagrinėtinus teisme civilinio proceso tvarka, priima proceso dalyvių prašymus dėl vykdomųjų raštų išdavimo, priima antstolių pateikiamus prašymus, patvarkymus.

Trečiasis langelis „Papildomų dokumentų priėmimas“: priima papildomus dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar atsiųstus paštu ar elektroniniu būdu, neišnagrinėtose civilinėse bylose (atsiliepimai į pareikštus ieškinius, prašymai dėl bylų nagrinėjimo atidėjimo, dublikai, triplikai, pranešimai apie procesinių dokumentų įteikimą ir kt.) ir išnagrinėtose civilinėse (skundai apeliacinės instancijos teismui, prašymai dėl skolos išdėstymo dalimis, prašymai dėl žyminio mokesčio grąžinimo, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, dėl korektūros klaidų ištaisymo ir kt.).
 -------------------------------------------------------

Turinčiųjų negalią dėmesiui 

Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio rūmų pastatuose nėra tinkamo įvažiavimo negalią turintiems žmonėms.

Žmones su negalia, kuriems reikia dalyvauti teismo posėdyje, prašome skambinti žemiau nurodytais telefonais. Teismo darbuotojai jums padės patekti į teismo pastatą ir palydės į posėdžių salę.

Panevėžio rūmai - tel. (8 45) 502172, 50 15 48.
Biržų rūmai - tel. (8 450) 31 702.
Kupiškio rūmai - (8 459) 35277.
Pasvalio rūmai - (8 451)  34461.
Rokiškio rūmai - (8 458) 51381. 

TEISMO PIRMININKO PRIĖMIMO LAIKAS

Panevėžio apylinkės teismo pirmininkė Virginija Breskienė interesantus priima trečiadieniais nuo 13.30 iki 16 val.

Registruotis tel. (8 45) 502151 arba 208 kab.

Dėl priėmimų registruotis iš anksto tel. (8 45) 50 21 51 arba atvykus į Panevėžio apylinkės teismą (208 kab., Laisvės a. 17, Panevėžyje).

Teismo pirmininko laisvės atsakinėti į interesantų klausimus ir bendrauti ribas nustato Teismų įstatymas bei Teisėjų etikos kodeksas. Teismų įstatymo 103 straipsnyje įtvirtinta, kad teismo pirmininkas:

  • organizuoja ir prižiūri administravimą teisme;
  • kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų;
  • tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojo ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu;
  • šalina nustatytus teismo darbo trūkumus;
  • atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas;
  • teismo pirmininkas taip pat sprendžia teisėjo nušalinimo civilinėje byloje klausimą, pareikštą CPK nustatyta tvarka (CPK 65, 66, 69 str.).

Teisėjų etikos kodeksas Teismo pirmininkui, kaip ir bet kuriam kitam teisėjui, draudžia:

  •  reikšti išankstinę asmeninę nuomonę konkrečių nagrinėjamų bylų klausimais;
  • konsultuoti asmenis teisiniais klausimais įstatymų nenumatytais atvejais;
  • svarstyti nagrinėjamą bylą su proceso dalyviais ne teismo proceso metu;
  • teismo pirmininkas negali daryti įtakos bylų nagrinėjimui ir nurodyti kitiems teisėjams, kaip nagrinėti ir spręsti bylas, daryti įtakos bylos eigai ir baigčiai, priimamų tarpinių ar galutinių procesinių sprendimų turiniui, nes taip būtų pažeistas konstitucinis teisėjų nepriklausomumo principas.