Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apylinkės teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka

Informacija atnaujinta 2023-01-09 16:21:43

SUSIPAŽINIMO SU BYLŲ MEDŽIAGA IR KOPIJŲ DARYMO PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISME TAISYKLĖS
Priedas: Prašymas dėl susipažinimo su bylos medžiaga ir kopijų darymo
Patvirtintos teismo pirmininko 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. TV - 113 
(Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2020 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. TV – 25 redakcija).

TEISMO PROCESO VIEŠUMO UŽTIKRINIMO NAUDOJANT TECHNINES PRIEMONES TVARKOS APRAŠAS

Asmenų aptarnavimas „Trijų langelių“ principu Panevėžio rūmuose

Prašymai priimami ir atsakymai į juos pateikiami trijose darbo vietose teismo I a. fojė.

Pirmasis langelis „Dokumentų išdavimas“: priima asmenų žodinius ir rašytinius prašymus, teikia informaciją asmenims rūpimais klausimais, aptarnauja asmenis telefonu, išduoda teismo procesinius dokumentus, išnagrinėtus teisme civilinio proceso, baudžiamojo proceso tvarka, priima įrodymus, patvirtinančius teismo priteistų proceso išlaidų, kitų piniginių sumų sumokėjimą neįsiteisėjus teismo procesiniams dokumentams, priima proceso dalyvių ir ne proceso dalyvių prašymus dėl susipažinimo su bylų medžiaga, išduoda bylas susipažinti ir atlieka susipažinimo su bylomis priežiūrą, registruoja teismo proceso dalyvių pateikiamus ir gautus paštu ar elektroniniu būdu dokumentus, prašymus, skundus apeliacinės instancijos teismui išnagrinėtose ir neišnagrinėtose baudžiamose, administracinių nusižengimų bylose, teikimuose.

Antrasis langelis „Pareiškimų priėmimas“: priima dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar atsiųstus paštu, nagrinėtinus teisme civilinio proceso tvarka, priima proceso dalyvių prašymus dėl vykdomųjų raštų išdavimo, priima antstolių pateikiamus prašymus, patvarkymus.

Trečiasis langelis „Papildomų dokumentų priėmimas“: priima papildomus dokumentus, pateikiamus tiesiogiai ar atsiųstus paštu ar elektroniniu būdu, neišnagrinėtose civilinėse bylose (atsiliepimai į pareikštus ieškinius, prašymai dėl bylų nagrinėjimo atidėjimo, dublikai, triplikai, pranešimai apie procesinių dokumentų įteikimą ir kt.) ir išnagrinėtose civilinėse (skundai apeliacinės instancijos teismui, prašymai dėl skolos išdėstymo dalimis, prašymai dėl žyminio mokesčio grąžinimo, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, dėl korektūros klaidų ištaisymo ir kt.).
 -------------------------------------------------------

Turinčiųjų negalią dėmesiui 

Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio ir Biržų rūmuose yra keltuvai. Atvykus prie laiptų paspausti skambutį, budintis įjungs keltuvą.

Kupiškio rūmuose įrengta įvaža, kuria negalią turintys žmonės gali patogiai patekti į teismo pastatą.

Rokiškio ir Pasvalio rūmuose nėra tinkamo įvažiavimo negalią turintiems žmonėms. Žmones su negalia, prašome skambinti žemiau nurodytais telefonais, teismo darbuotojai jums padės patekti į teismo pastatą.

Pasvalio rūmai - (8 451)  34461.
Rokiškio rūmai - (8 458) 51381.