Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Panevėžio apylinkės teismas
lt
En

Mediacija

Informacija atnaujinta 2021-06-15 16:00:54

Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). 

Nuo 2020 metų šeimos ginčų bylose privaloma mediacija

Nuo 2020 metų sausio 1 dienos kreipiantis į teismą dėl šeimos bylų (santuokos nutraukimas, išlaikymo vaikams priteisimas, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, santuokoje įgyto turto padalijimas ir kt.), kuomet tarp šalių kilęs ginčas, privaloma mediacija.

Dėl privalomos mediacijos gali kreiptis abi ginčo šalys bendru sutarimu arba vienas sutuoktinis. Abiem atvejais reikia paduoti prašymą arba Valstybės garantuojamos teisines pagalbos tarnybai (Klaipėdos g. 72, Panevėžys, tel. 8 700 35502, el.p. panevezioskyrius@vgtp.lt) dėl mediatoriaus skyrimo, arba tiesiogiai mediatoriui, įrašytam j Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Mediatorių paslaugomis galima pasinaudoti nemokamai, kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kur asmenims bus sudaryta galimybė nemokamai dalyvauti 4 valandų trukmės mediacijoje. Tačiau patiems pasirinkus mediatorių už jo paslaugas teks mokėti sutartą mokestį.

Kuomet privalomąją mediaciją inicijuoja tik viena iš ginčo šalių, Valstybės garantuojamos teisines pagalbos tarnyba arba mediatorius kreipiasi į kitą ginčo šalį pranešdama apie gautą prašymą. Asmuo per penkiolika dienų turi pateikti savo sutikimą dėl mediacijos vykdymo. Jei jis nesutinka dalyvauti mediacijoje arba iš viso neatsako, laikoma, kad santuokos nutraukimą inicijavęs sutuoktinis pasinaudojo privalomąja mediacija.

Mediacija vykdoma savanoriškumo principu, tad asmenys gali bet kada pasitraukti iš mediacijos proceso. Tokiu atveju mediatorius konstatuoja, kad privalomosios mediacijos pareiga yra realizuota ir kita ginčo šalis gali kreiptis į teismą.

Teisminė mediacija – paprastesnis ginčų sprendimo būdas

Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai – specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių sąrašą.

Teisminė mediacija galima visuose bendrosios kompetencijos teismuose.

Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. Be to, jei pasirinksite ginčą civilinėse bylose išspręsti naudodamiesi teismine mediacija, sutaupysite nemažai savo laiko ir pastangų, kurie eikvojami besibylinėjant, taip pat – pinigų, nes teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Teisminei mediacijai gali būti perduodama ir dalis byloje pareikštų reikalavimų.

Sprendžiant ginčą šiuo būdu, galima kontroliuoti ginčo sprendimo eigą ir rezultatus, galimas bylos šalių gerų santykių ir abipusės pagarbos atkūrimas. Teisminės mediacijos būdu sprendžiant ginčą yra patiriama mažiau priešiškumo, o išsprendus ginčą taikiai atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant ginčą teisminės mediacijos būdu yra užtikrinamas konfidencialumas, o bet kuri šalis gali pasitraukti iš teisminės mediacijos procedūrų nenurodydama pasitraukimo priežasčių.

Ginčo perdavimą teisminei mediacijai gali inicijuoti civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų kolegija) arba bet kuri ginčo šalis.

Ginčas perduodamas teisminei mediacijai civilinę bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi, kai teismas išaiškina ginčo šalims teisminės mediacijos proceso esmę, yra abiejų ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą teisminei mediacijai bei teismo mediatoriaus sutikimas. Mediatoriaus skyrimo ir pakeitimo klausimus sprendžia teisėjas (teisėjų kolegija). Prireikus gali būti skiriami keli mediatoriai. Skiriant mediatorių įvertinama šalių nuomonė, pareikšta prašant arba sutinkant ginčą perduoti teisminei mediacijai.

Teisminės mediacijos procese ginčo šalys dalyvauja pačios, taip pat gali dalyvauti jų atstovai. Ginčo šalių prašymu arba susitarimu, teismo mediatoriaus sprendimu teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti civilinėje byloje dalyvaujantys ar nedalyvaujantys asmenys, kurių dalyvavimas galėtų padėti išspręsti ginčą. Teisminės mediacijos procedūros nėra protokoluojamos.

Teisminės mediacijos procesas baigiamas:

- pasiekus taikų susitarimą ir ginčo šalims pasirašius taikos sutartį; taikos sutartį tvirtina teisėjas (teisėjų kolegija);
- ginčo šalims pasitraukus iš teisminės mediacijos proceso;
- pasibaigus teismo nutartyje nustatytam teisminės mediacijos terminui;
- teismo mediatoriui nutraukus teisminės mediacijos procesą tais atvejais, kai taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, teismo mediatoriaus manymu, bus neįvykdomas ar neteisėtas arba jei teismo mediatorius pripažįsta, kad mažai tikėtina, kad tęsiant teisminę mediaciją ginčas bus išspręstas taikiai.

Galimybė įvertinti teisminės mediacijos procesą:

Ginčo šalis savo nuomonę apie įvykusį teisminės mediacijos procesą gali išreikšti užpildydama Teisminės mediacijos vertinimo anketą. Anketa pildoma, jeigu teisminės mediacijos procesas įvyko, t. y. ginčo šalys dalyvavo mediacijos sesijoje. Anketa - anoniminė. Anketos nepildo teismo mediatorius.

Teismui teikiami teisminės mediacijos dokumentų šablonai:

Atsisiųsti reikiamus rekomendacinio pobūdžio dokumentų šablonus teisminei mediacijai galite Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale e.teismas.lt, pasirinkę skiltį DOKUMENTŲ FORMOS. Pasirinkę tipą „Teisminė mediacija“, spauskite pliusą ir ieškokite reikiamo šablono.